Pædagoguddannelsernes nationale netværk

Pædagoguddannelsen er med mere end 17.000 studerende Danmarks største videregående uddannelse og de studerende har mulighed for at læse i 23 byer landet over.

Professionshøjskolerne uddanner pædagoger til alle de områder, som faget dækker. Det er bl.a. børn og unge i børnehaver, vuggestuer, integrerede institutioner, fritidshjem og SFO samt børn, unge og voksne på botilbud og døgninstitutioner.

Pædagoguddannelsen drives  med afsæt i Bekendtgørelsen for pædagoguddannelsen, en nationalt fastlagt studieordning samt lokale studieordninger. Under Studieordning kan du læse mere om de nationalt fastlagte moduler samt de fælles prøveformer. Her finder du de dokumenter, som uddannelserne er fælles om.

Uddannelsesledernetværket for pædagoguddannelsen – UP

Pædagoguddannelserne i Danmark samarbejder om udvikling af uddannelsen. Samarbejdet sker blandt andet gennem uddannelsesledernetværket for pædagoguddannelsen, i daglig tale UP. I netværket sidder seks uddannelseschefer og dekaner fra de seks professionshøjskoler. Under Kontakt kan du læse mere om, hvem der deltager i netværket, og hvornår de mødes.

Pædagoguddannelsens ledernetværk – PL

Et par gange årligt mødes også Pædagoguddannelsens ledernetværk (PL), som består af uddannelsesledere fra de seks professionshøjskoler. Ledernetværket mødes om uddannelsesudvikling, sparring og videndeling. Under Kontakt kan du læse mere om, hvem der deltager i dette netværk, og hvornår de mødes.