Pædagoguddannelsernes nationale netværk

Alle pædagoguddannelser i Danmark samarbejder om udvikling af uddannelsen. Pædagoguddannelsen drives under en række fælles ramme og vilkår, blandt andet fem nationale moduler, en national del af studieordningen og en række fælles prøveformer.

Denne hjemmeside indeholder de dokumenter, uddannelserne er fælles om. Det er for eksempel den fælles del af studieordningen, og når der sker ændringer i bekendtgørelsen eller andet, der påvirker uddannelserne på nationalt plan.

Senest er uddannelserne gået sammen om udvikling af fem forsknings- og udviklingsrapporter. Du finder altid de nyeste udgaver her.