Pædagogiske lærerplaner

Pædagoguddannelsen skal i fællesskab udvikle nyt undervisningsmateriale. Arbejdet involverer stort set alle professionshøjskoler og løber ultimo 2018.

Formålet er at styrke den pædagogiske læreplan med bl.a. fokus på udsatte børn og læringsmiljøer i dagtilbud. Det sker ved:

  • Udvikling af kompetenceudviklingstilbud målrettet dagtilbudsledere og pædagogisk personale i dagtilbud med fokus på bl.a. implementering af den pædagogiske læreplan i dagtilbuddene
  • Udvikling af pædagoguddannelsens dagtilbudsspecialisering eksempelvis ved nye undervisningsmaterialer og kompetenceudvikling af undervisere

Ansøgning og beskrivelse af projektet:
Ansøgning til ministeriet sektorprojekt om understøttelse af viden, uddannelse og kompetenceudvikling indenfor dagtilbudsområdet (pdf)

Organisering og ledelse

Projektet er etableret. Projekttitlen er: “Pædagogiske lærerplaner i dagtilbud”.

Den strategiske ledelse er placeret i en styregruppe. Der er derudover etableret en arbejdsgruppe, der varetager den daglige ledelse. Oversigt over medlemmer i de to grupper:

Medlemmer i styregruppen og arbejdsgruppen, Pædagogiske lærerplaner (pdf)

Arbejdsgruppen gennemfører og koordinerer det konkrete arbejde i tæt samarbejde med undervisere fra de forskellige involverede uddannelser.

Fælles materiale

Mødemateriale deles på siden her, der også fungerer som samlet arkiv (dagsorden og referater fra afholdte møder).

Arbejdsgruppen har en fælles platform (Google Drev), hvor de gemme fælles materiale m.v. Du finder det her: Pædagogiske lærerplaner – fælles drev (kræver seperat adgang – fås via AC-medarbejder Trine Sundborg, mail: tsu@via.dk)

Styregruppen

Dagsorden: 

  • afventer

Referat: 

Arbejdsgruppen

Dagsorden: 

Referat: