Forskningsrapporter

For de nationale moduler er der gennemført en kortlægning af eksisterende og relevant viden inden for de enkelte modulers læringsmål.

De uddannelsespolitiske ambitioner har til formål at sikre de studerende relevante handlekompetencer både i en mono- og tværprofessionel sammenhæng. Undervisningen skal hvile på den nyeste forskningsbaserede viden med en stærk praksisforankring.

Baggrunden er, at forligskredsen for den nye pædagoguddannelse har formuleret en uddannelsespolitisk ambition om:

  • Højere faglighed og kvalitet
  • Handlekompetencer og bedre sammenhæng til praksis
  • Øget specialisering med mere arbejdsmarkedsrelevans
  • Styrkede tværprofessionelle kompetencer

Alle forskningsrapporter inkl. forslag til litteratur findes her på hjemmesiden.

Du kan også downloade de fulde rapporter i deres oprindelige form her:

  • Kortlægning af forsknings- og udviklingsbaseret viden til kvalitetssikring og -udvikling af pædagoguddannelsens nationale modul: Køn, seksualitet og mangfoldighed (pdf 81 sider)
  • Kortlægning af forsknings- og udviklingsbaseret viden til kvalitetssikring og -udvikling af pædagoguddannelsens nationale modul: Pædagogen som myndighedsperson (pdf 74 sider)